Encuadernación Губер И. Иезуиты: Их история, учение, организация и практическая деятельность в сфере общественной жизни, политики и религии. Пер. с нем.
Id: 276958
13.9 EUR

Иезуиты:
Их история, учение, организация и практическая деятельность в сфере общественной жизни, политики и религии. Пер. с нем. Изд. стереотип.

Книга напечатана по дореволюционным правилам орфографии русского языка (репринтное воспроизведение издания).

Resumen del libro

Книга рекомендуется историкам, религиоведам, политологам, философам, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей стран Западной Европы и историей религий.


Oglavlenie

Oglavlenie

Oglavlenіe. STRAN. GLAVA I. Osnovanie i obschіj kharakter' ordena....... 1 GLAVA II. «Dukhovno-Nravstvenniya ulrazhnenіya»....... 11 GLAVA III. Universal'nost' i privillegіi ordena. — Nazvanіe «Obschestva Іisusa».—Solidarnost' papstva s' ordenom' . . 18 GLAVA IV. Obschіj kharakter' іezuitskago ustava.—Poslushanіe.— Proiskhozhdenіe ustava. —Tajniya predpisanіya.—Razdѣlenіe kodeksa.................... 28 GLAVA V. General'.—Posvyaschenіe v' chleni ordena.—Indul'gentsіya ordena. —Imuschestvo posvyaschaemikh'.—Svѣtskіe pomoschniki.—Nachal'niki shkol'.—Dukhovnie pomoschniki. —Ispo-vѣdniki trekh' obѣtov'. — Storonniki ordena. — Osobiya milosti, okazivaemiya storonnikami—Ispovѣdniki cheti-rekh' obѣtov'................... 34 — 317 — GLAVA VI. Ієrarkhіya ordena.—Perepiska s' ґeneralom'.—Kongrega-tsіi.—Prokurori. — Sistema nadzora. — Donosi. — Otchuzh-denіe ot' mіra.—Odezhda.—Obraz' zhizni.—Vnѣshnіe prіe-mi.—Instruktsіi dukhovrikam' gosudarej.—Edinstvo doktrini.—Dukh' ustava.—Politika.—Nabozhnost' v' predѣ-lakh' ordena.—Tsѣlomudrіe.—Zachatki razlozhenіya.—Obraz' dѣjstvіj pridvornikh' іezuitov'.—Tajniya instruktsіi (Mo- nita secreta).................. 48 GLAVA VII. Іezuitskіj orden' i reformatsіya.—Tsѣl' opravdivaet' sredstva.—Omnia ad majorem Dei gloriam.—Uslugi, okazanniya papstvu................ 64 GLAVA VIIL Missіi.—Germansko-vengerskaya kollegіya.—Possevin' i rѣznya v' Pіemontѣ.—Rѣznya v' Kalabrіi.—Іezuiti v' Venetsіi, Toskanѣ, Parmѣ, Obѣikh' Sitsilіyakh' i Sardinіi.— Іezuiti v' Germanіj i Avstrіi. — Ikh' rol' vo vremya 30-lѣtnej vojni................ 72 GLAVA IX. Іezunti v' Shvejtsarіi, Portugalіi, Ispanіi, Niderlan-dakh' i Frantsіj......:.......... 85 GLAVA X. Іezuiti v' Anglіi, Shvetsіya, Pol'shѣ i Rossіi.—Poli-ticheskіya tendentsіj ordena............. 99 GLAVA XI. Іezuitskіya missіi v' Bitaѣ i їїndіi.—Vrazhdebnost' іezuitov' k' missіoneram' vsѣkh' drugikh' ordenov'.—So-protivlenіe prikazanіyam' Svyatѣjshago prestola.—Pre-slѣdovanіe i otravlenіe kardinala Turnona...... 112 — 318 — GLAVA XII. Іezuiti v' Paragvaѣ.—Ikh' alchnost' i bogatstvo.— Uspѣkh' ikh' missіj.—Samootverzhenіe missіonerov'.—Otno-schenіe missіonerov' k' naukѣ.—Okonchatel'naya neudacha missіi..................... 119 GLAVA XIII. Kipuchaya dѣyatel'nost' i bistrie uspѣkhi ordena.— Ego soprotivlenіe tserkovnoj reformѣ.—Іezuiti i Trіent-