Encuadernación Тихомиров Ф.А. Трактаты Феофана Прокоповича о Боге едином по существу и троичном в Лицах
Id: 205626
12.9 EUR

Трактаты Феофана Прокоповича о Боге едином по существу и троичном в Лицах. Изд. 2

URSS. 232 pp. (Russian). ISBN 978-5-9710-2674-7.
  • Rústica

Resumen del libro

Книга рекомендуется богословам, религиоведам, историкам, студентам исторических и богословских факультетов вузов, а также широкому кругу читателей, интересующихся христианством и его историей.


Soderzhanie

Soderzhanie

OODERZhANІE SOChIVENІYa *). Predyaodovіe. Predmet' izslѣdovgnіya i nerazrabotannost' ego (str.1—2); potrebnost' v' monograficheskikh' rabotakh' po iz:lѣdovyan'yu otechestve pnikh' dogmatiko-bogoslovskikh' proizveden!j (2); plan' sochinenіya (2—3); metod' nzslѣdovanіya (3)............................ 1—3 Podlinnost' traktatov' Ѳeofana Prokopovicha o Bogѣ edinom* po ouscheotvu i troichnom' v' Litsakh'. Vremya napisanі ya izslѣduenikh' trazhtatov' (5);izdanіe ikh' (5—6). Dokazatel'stvo podlinnosti traktata depro-cessione Sp;ritus Sancti na osnovanіj svidѣtѳl'stv' izdatelya (b—S). Dokazatel'stvo podlinnosti traktatov' de Deo uno i de Deo trino na osnovanіj v nutre n ni kh' dannikh': obschіe (9—12) i chastnie (13—16) priznaki prinadlezhnosti ikh' ѲeoFanu...........................5—16 OTDѢD' PERVIJ. Kratnoe i8lozhenіe soderzhanіya traktatov'. GLAVA І. Izdoyasenіe soderzhanіya pervato traktata. Poznanіe Boga i opisanіe Ego (16—18). Dokazatel'stva bitіya Bozhі ya (18—20). Uchenіe o suschnosti Bozhіѳi (edinstvo i prostota) (21—23;. Uchonіe o svoistvakh' Bozhі ikh': dѣlenіe ikh' (23) i svojstva—vѣchnost' (23—24), neivmѣrimost' (24—25), premudrost' (25—26) i volya (svoboda i blagost') (26—28); kratkoe zakѣchanіe otnositel'no uchenіya ob' ostal'eikh' svoistvakh' Bozhіikh' (28).......16—28 GLAVA II. Ivdoyasenіe soderzhanіya vtorago i tret'ego traktatov' Svyaz' vtorago i tret'yago traktatov' mezhdu soboyu (28—29;. Soderzhanie vtorago traktata. Tsѣl' napisanіj etogo traktata (29); obschaya kharakteristika ego soderzhanіya (29—30). RukovodstvenniYa debrazets' pravoslavnago uchenіya o svyatoj Troitsѣ (30—31). Ponyatіya o tvarnom' litsѣ (32—34) i bozheskikh' Li-tsakh' (34); vzglyad' na razlichіe bozheskikh' Lits' mezhdu soboyu i s' suschno-stіgo (34—354 Ideya sinovstva Khrista (35—37); vѣchnost' Sina (37—38); Sin', kak' «apgel' velikago sovѣta» (38—41); kratkoe eamѣchanіe ob' o stal'-vikh' dokaz atel'stvakh' bozhestva Sina (41). Kratkost' uch nіya Ѳeo#ana o Svyatom' Dukhѣ (41). Edanosuschіe Svyatago Dukha s' Ottsem' n Sinom' (41—42); mnogochislennost' darov' Svyatago Dukha (42—43); kratkoe vamѣchanіe ob' •) Tsi«ri, nakhodyaschayasya v' skobkakh', ozyaachayut' stranitsi ochinenіya. IV str. ostal'nikh' dokazatel'stvam bozhestva Svyatago Dukha (43). Soderzhanіe tret'-yago traktata. Poloshene etogo traktata v' sistemѣ bogoslovіya (43—44). Istorіya spora ob' iskhozhdenіi Svyatago Dukha (44); raskritіe ponyatіj—rgo-cessio (45—46) i missio (46—47); dokazatel'stvo pravoslavnago uchenіya ob' iskhozhdenіi Svyatago Dukha na osnovanіj teksta Іoan. 15, 26 (47—48) i svidѣ-tel'stv' svyatikh' ottsev' (48—49); oproverzhenіe dokazatel'stv' latinyan', osnovivaenikh' na svyascheinoi'>Pisanіi (49—51); oproverzhenіe dokazatel'stv' latinyan', osnovivaenikh' na svyato etecheskikh' svidetel'stv akh '—povrezhden -nikh', ili izmishlennikh' (51—52) i nepravil'no ponyatikh' (52—54) . . . 28—54 OTDѢL' VTOROJ. Sravnitm'iі-iotorіchshіj analie' trayatatov'. GLAVA III. Otnoshenіe Ѳeofana k' filooofіi. Dvoyakіj kharakter' otnoshenіya bogoslovіya k' filosofіi (54—55). Zaschita ponyat 1ya bezuslovnoj prichini bitіya (55—56) i ponyatіya o ravumnoj tselesoobraznosti prirodi (56—58). Otnoshenіe metaFizicheskago ponyatіya ѲeoFana o Bogѣ k' takovomu zhe ponyatіyu o Bogѣ Spinozi (58—60). Sravnenіe ѲeoFana s' Bekonoi', Dekartokh' i Lejbnitsem' po voprosu ob' otnoshenіi mezhdu vѣroyu i znanіem' (60—62); sravnenіe ego s' Dekartom' i Lejbnitsem' v' uchenіj o poznanіi bez' spe-tsіal'nago otnoshenіya onago k' vѣrѣ (62—63); zavisimost' ego ot' Lejbnitsa v' nalozhenіj kosmologicheskago dokazatel'stva bitіya Bozhіya (63—64). Sredne-vѣkovij kharakter' psikhologicheskikh' ponyatіj ѲeoFana (64). Obschee zaklyuche-nіe iz' vsego visheskazannago (65).................... 54—65 GLAVA IV. Otnoshenіe Ѳeofana k' ootsinіanotvu. Kratnіj ocherk' vnѣshneJ istorіya sotsinіanstva: pervonachal'noe sostoyanіe sotsinіanstva v' Italіi (65); prebivanіe sotsinіan' v' Shvejtsarіn, Germanіj i dr. zapadnikh' stranakh' (65—66); sostoyanіe sotsinіanstva v' Pol'shѣ—usnѣkhi (63) i padenіe (66—67; onago; sotsinіanstvo v' semigradskoj oblasti (67). Vlіyanіe sotsinіan-skago uchenіya v' Rossіi (67—69). Kharakter' sotsinіanskoj dogmatiki s' mate-rіal'noj i Formal'noj storon' (69—70). Vivod' iz' visheskazannago otnositel'no trebovanіj ot' ratsіonal'noj polemiki s' sotsiaіanstvom' (70). Polemika ѲeoFana s' sotsyanіanstvom'. Ego otnoshenіe v' filosofskim' dokaza-tel'stvam' sotsinіan' (71—72). Obschee zamѣchanіe ob' otnoshenіi ego k' bo-goslovskim' dokazatel'stvam' sotsinіan' (72—73). Znachenіe v' sotsinіanskom' bogoslovіi sochinenіya Kredla «De uno Deo Patre» (73—75)* Oproverzhenіe voz-razhenіj Krella, napravlennikh' protiv' bozhostva Sina (75 — 79) i bozhestva Svyatago Dukha (79); oproverzhenіe rezul'tata vsego izslѣdovanіya Krelda o dogmatѣ svyatoj Troitsi (79—80). Obschaya kharakteristika antitrinitarnikh' vozrazhenіj sotsivіav' (80—81) i otsѣvva ѲeoFanova oproverzheniya onikh' (81—82). Vmѣsto zaklyucheniya glavi: slѣdi polemiki s' sotsinіanstvom' v' didakticheskoj chasti vtorago traktata ѲeoFana (82)............. 65 —82 GLAVA V. Otnoshenіe Ѳeofanak' nrotestantskomu i rimsvo-ka todicheekomu uchenіyam' o svyatoj Troyatsѣ. Indifferentnoe otnoshenіe k' dogmatu o svyatoj Troitsѣ pervikh' protestantskikh' bogoslovov' (83); sozna-nіe protestantami vazhnosti etogo dogmata v'. perіod' ikh' bogoslovіya poslѣ Melankhtona i osobenno v' perіѳd' lyuteranskoj skholastiki (83—>85), Usilennoe provedete idei edinstva, zhak' vidayuschayasya cherta uchenіya o svyatoj Trfitsѣ bogoslovov' perіoda lyuteranskoj skholastiki (85—87); slѣdi etoj cherti v' uchenіj ѲeoFana o tom' zhe (87). Otnoshenіe protestantskikh' bogoslovov' k' dogmatu ob' iskhozhdenіi Svyatago Dukha (po vzglyadu ѲeoFana) (88). Otnoshenіe ѲeoFava zh' yaselochkim' i ratsіonalisticheskin' dokazatel'stvam' V papistov', privodimi m' v' pol'zu uchenіya Filioque (88—89і. Uchenіe ob''iskhozh-denіn Svyatago Dukha v' sochinenіyakh' іevudtov' Nikolaya Tsikhovskago i Bel-lyarmina (89—90); o5schіya zamѣchan ya ѲeoFana protiv' etogo uchenіya (91); opro-verzhenіe Ѳeoeanom' otdѣl'iikh' punktov' uioiyanutikh' papistpcheskikh' so-chinenіj (92)» Obschee zaklyucheiіe glavi (92—93) . ,............. 83—93 GLAVA VI. Ist OVD oka NVODѣduemnkh' grakhtatov'. Vazhnost' voprosa ob' istochnikakh' izsdѣduemikh' traktatov' (93). Perechen' istochnikov', sluzhivshyakh' zhdya ѲeoFana chernovim' matѳrіalom', iz' oblastej: bogoslovskoj propedevtiki (93), svyaschennago Pisanіya (94—95), siyaschѳnn&go predanіya (95—97), dogmaticheskago i polemicheskago bogoslovѵі (97—99), tserkovnoj i grazhdansnoj istorіi (99—100), kanonicheekago prava (100) ya drugikh' rodov' nauki (100); obschіj vivod' iv' perechnya z-tizh' letochyaikov' (100—101). Obschee ukazaaіe na glavnѣjshіe istochniki, sluzhivshee obraztsami pri nalozhenіj izslѣduemikh' traktatov' (101—102). Tochnoe sravnenie sodѳrzhanіya pervago traktata s' uchenіem' o edinon' Bogѣ sistemi Amaida Polyaiskhago (102—105); vlіyanіe v' etom' traktatѣ siotem' Gerarda, Kvenshtedta, Gollazіya i Melankh-tona (105—103); samostoyatel'niya chasti etogo traktata (108—109). Podrobnoe sravnenіe soderzhaniya vtorago traktata s' vtorim' otdѣlom' pervago toma sochinenіi Bellyarminі vі napravlenіj (194—196;; gospodstvo v' uchenіj o Bogѣ v' Sebѣ ѳtikh' sistei' dvukh' glavnikh' kharakter pikh' chѳrt' uchenіya Ѳeoeana o tom' zhe (196—197); chastnѣjshee vlіyanіe izslѣduenago uchenіya Ѳeo+ana v' sietemakh' Irineya Fal'kovskago (197—199), Sil'vestra Lebedinskago (199—204), v' cTheologia* — sistemѣ, chitannoj v' aleksandronevskoj seminarіi ili akademіj (204—205), i v' sietemakh' Ѳjo-fil akta Gorskago (205—207), Yuvenalіya Medvѣdskago (207—209,, Summa theo-logiae dogmaticae (209—210), Іoakinfa Karpinskago i Makarіya Petrovicha (210;; naibolee obschіya etim' sistemam' chastniya cherti zavisimosti ikh' ot' uchenіya ѲeOFana (211); zaklyuchenіe (211—212). Znachenіe izslѣduemikh' traktatov' ѲeoFana dlya otechestvennago bogoslovіya s' dvadtsatikh' godov' tekuschago stolѣtіya do nastoyaschego vremeni (212—214)...........193—214 Pyatnadtsat' polozhenіj, virazhayuschikh' suschnost' rezul'tatev' vsego iz-elѣdovyanіya........................214—216