Encuadernación Терновский Ф.А., Терновский С.А. Три первые века христианства: Восемнадцать чтений, составленных преимущественно по Гизелеру и Гагенбаху, с выдержками из первоисточников и с библиографическими примечаниями
Id: 201688
13.9 EUR

Три первые века христианства:
Восемнадцать чтений, составленных преимущественно по Гизелеру и Гагенбаху, с выдержками из первоисточников и с библиографическими примечаниями Изд. 2

Книга напечатана по дореволюционным правилам орфографии русского языка (репринтное воспроизведение издания).

Resumen del libro

Книга рекомендуется историкам, теологам, религиоведам, студентам исторических и богословских факультетов вузов, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей христианства.


Oglavlenie

Oglavlenie

OGLAVLENIE. stran. Predislovіe - - -.............1—2 chtenіe pervoe. Istoricheskaya pochva dlya khristіanstva: mіr' yazicheskіts. 3—15 O religіozno-nravstvennom' znachenіj politeizma.....- Z Religіya i nravstvennost' grevov' - -- -- -- -- - 5 Religіya i nravstvennost' rimlyan' do Avgusta...... 6 Otnoshenіe filosofіi k' narodnim' vѣrovanіyam' ----- 7 Povorota v' religіoznom' nastroєnіj Rima pri imperatorakh' - 9 Luchi bozhestvennago svѣta v' tsarstvѣ yazicheskoj t'mi - - - - 12 chteyaіe vtoroe. Іudejstvo......16—28 Іudejskaya ѳeokratіya - --.......- - - - 16 Іudej poslѣ plѣna. Gillel' ----------- - 17 Farisei, saddukei i essei......- - - - - - 18 Nravstvennoe sostoyanіe palestinskikh' іudeev' vo vremya Khrista- 19 Otnoshenіe yazichnikov' k' іudeyam' -......---21 Samaryane.......------..... 22 Іudei v' razsѣyanіi. Perevod' semidesyati. Filon'. Prozeliti- - 23 ^TENІE TRET'E. Evangel'skіya skazanіya o Khristѣ Spasitelѣ - 29—38 Mіr' vo vremya Rozhdestva Khristova. God' i den' rozhdenіya - - 29 IV Іoann' Krestitel'...............31 Evangelіya kanonicheskіya - -- -- -- -- -----32 Osnovanіe tserkvi Khristom' Spasitelem' - -......34 chtenіe chetvertoe. Svidі'tel'stva ob' Іisusѣ Khristѣ i apostolakh', nakhodyaschіyasya vnѣ biblіi - - - - - - - 39—55 Svidѣtel'stva o Khristѣ Svetonіya, Tatsita i Іosifa Flavіya - - 39 Apokriѳicheskіya skazanіya o dѣtstvѣ Khrista; akti Pilata i єvangelіє Nikodima - .........---42 Perepiska s' Avgarem'. Obraz' Spasitelya- - -- -- --44 Apostoli i predanіya o nikh' - - -.........47 chtenіe pyatoe. Pervensshvuyugtsaya tserkov' i apostol' Pavel' - - 56—72 Pervaya khristіansvaya pyatidesyatnitsa. Obschenіe imuschestv' - - - 56 Ustrojstvo pervenstvuyuschej tserkvi - -.......-57 Perviya goneeіya. Nachalo obraschenіya yazichnikov' ------ 58 Apostol' Pavel' - - -..........---60 chtenіe shestoe. Vѣk' aposto.gov' po ikh' pisaigyam' i razrushenіe Іerusalima - 73—89 Sostoyanіe tserkovnikh' obschin' po poslanіyam' an. Pavla - - - 73 Poslanіe k' evreyam'.........----,-78 Soborniya poslanіya - -- -- --........79 Sem' tserkvej apokalipsicheskikh'.....-.....80 Predѣli rasprostranenіya khristіanstva v' pervie tri vѣka - - 81 Gonenіe na khristіan' pri Neronѣ - -- -- -- -- -84 Razrushenіe Іerusalima - -- -- -- -- -- -- -85 V chtenіe sed'moe. Sud'bi khristіan' v' Rimskoj imperіi porazrushenіi Іerusalish 90—105 (70—138). Polozhenіe khristіan' pri Domitsіanѣ i Nervѣ. Bonets' vѣva apostol'skago.........-.....90 Muzhi apostol'skіe i v' chastnosti sv. Kliment' - - - - - 92 Sud'bi khristіanstva pri Trayanѣ. Perepiska ego s' Plinіem'. Muchenichestvo sv. Ignatіya. Ego poslanіya - ------ 93 Sud'bi khristіanstva pri Adrіanѣ. Smert' Simeona- - - - - 101 Sud'bi іudeev' pri Adrіanѣ. Var'-Kokhba........103 chtenіe os'moe. Eresi v' khristіanstvѣ - - - - 105—190 Dva eretichesvіya vapravlenіya............106 Evіoniti ili іudejstvuyuschіe khristіane - -------107 Gnostiki. Obschіj kharakter' gnostitsivma. Sistemi Vasilida, Valentina, Ofitov', Markіona......----109 chtenіe devyatoe. Sud'bi khristіan' pri Antoninѣ Pіѣ i Markѣ Avrelіѣ - -120—132 (138—203). Polozhenіe khristіan' pri Ash^ninѣ Pіѣ. Mnimij ukaz' Antonina v' pol'zu khristіan'............ 120 Marv' Avrelіj i ego otnoshenіe k' khristіanstvu - - - - - 123 Muchenіe sv. Polikarpa e. Smirnskago -------- - 125 Legio fulminatrix. Mucheniki v' Gallіi- - -- -- -- - 129 chtѳnіe desyatoe. Khristіanskaya apologetika - - - 133—146 Nachalo khrnstіanskoj apologetiki - 133 VI /ustin' filosof' i ego sochinenіya - - -- --13 Literaturnie protivniki khristіanstva: Tsel's' i Lukіan' - - 143 ChTeNІѲ ODINNADTsATOЄ. Bor'ba tserkvi s' eresyami vo vtorom' vѣkѣ - -147—157 Sv. Irinej i ego sochinenіe protiv' eresej - -- -- --147 Spor' o vremeni prazdnovanіya paskhi - - - - - - - - - 150 Montanisti.................153 Patripassіane i monarkhіane..........--156 ChTeNІe DV-'NADTsATOe. Vng'tnіya sud'bi khristіanstva v' III vѣkѣ - -158—171 (203—270). Gonenіe na khristіan' pri Septimіѣ Severѣ. Muchenіe Perpetui i Felitsitati - -- -- -- -- -- -- -- - 158 Sostoyanіe khristіan' pri preemnikakh' Septimіya Severa do Dekіya 163 Gonenіe pri Dekіѣ, pri Gallѣ i Valerіanѣ ------- 167 ChTѲNІe TRINADTsATOЄ. Aleksandrіjskaya shkola i eya uchiteli - - 172—184 Obschee vamѣchanіe o vnutrennej istorіi tserkvi v' III vѣiѣ - - 172 Aleksandrіjskaya shkola -----.........173 Kliment' Aleksandrіjskіj -------------166 Origen'.......---------- - 181 ChTЄNІЄ CheTIRNADTsATOe. Origen' i Tertullіan' - - - - 185— Bogoslovstvovanіe Origena ------------ - 185 Tertullіan' i ego dogmaticheskіya i prakticheskіya vozzrѣnіya - - 191 VII chtenіѳ PYaTNaDTsATOѲ. Sv. Eiprіan' karѳagenskіj i eyu vremya - - 198—210 Kharakteristika sv. Kiprіana i nachalo ego sluzhenіya tserkvi - - 198 Vopros' o padshikh' i novatsіanskіj raskol' ------- 200 Spor' po voprosu o kreschenіi eretikov' - -- -- -- - 203 Muchenicheskaya konchina sv. Kiprіana - -- -- -- -- 205 Sochinenіya sv. Kiprіana i osobenno ego uchenіe o tserkvi - - - 208 ChTЄNІЄ ShЄSTNADTsATOЄ. Sud'bi khristіanstva vo vtoroj polovinѣ III vѣka 211—222 (270—303). Khristіanskaya tserkov' pri Avrelіanѣ. Eresi Pavla Samosatskago i Savellіya -.....- - - - - - - - - - 211 Sostoyanіe khristіan' v' pervie godi pravlenіya Dіoklitіanova - 214 Manes' i manikhei - --......-.....217 ChTЄNІЄ SЄMN ADTsATOѲ, Doslѣdnіya yunenіya na khristіan' i obschіj vzglyad' na epokhu gonenіj....... 223—237 (303-313). Gonenіe na khristіan' pri Dіoklitіanѣ nego sopravitelyakh' - - 223 Obschіj vzglyad' na epokhu gonenіj -----------227 Literaturnaya bor'ba protiv' khristіanstva. Porfirіj - - - - 233 ChTЄNІЄ VOSѲLShADTsATOѲ, Dogmatika, obryadovaya i nravstvennaya zhizn' khristіan' v' pervie vѣka....... 238—257 Obschіj vzglyad' na dogmaticheskіya vozzrѣnіya pervenstvuyuschikh' khri- stіan' ----------------- - 238 Klir' v' pervenstvuyuschej tserkvi - -- -- -- -- -239 VIII Tserkovnoe pokayanіe. Obschenіe tserkvej......- 241 Prazdniki. Katakombi i khrami..........- 242 Sovershenіe tainstv' i bogosluzhebnikh' obryadov'- ----- 244 Nravstvennoe sostoyanіe drevnikh' khristіan' i domashnіj ikh' bit' 250 Dopodyaѳnіѳ k' biblіografіi po tserkovnoj istorіi pѳrvikh'trѳkh' vѣkov'- - -- -- -- -- -- -- -- - 258—261