Encuadernación Красножен М.Е. Иноверцы на Руси: Положение НЕПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН в России
Id: 200100
12.9 EUR

Иноверцы на Руси:
Положение НЕПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН в России Изд. 4

URSS. 208 pp. (Russian). ISBN 978-5-9710-2198-8.
  • Rústica

Resumen del libro

Книга рекомендуется историкам, религиоведам, теологам, правоведам, этнологам, обществоведам, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей России. (Información más detallada)


Oglavlenie

Oglavlenie

Oglavlenіe. Str. Po povodu novago izdanіya............ 7— is. Predislovіe...................t3 і6. Glava I. Otnoshenіe Pravoslavnoj Vostochnoj Tserkvi k' litsam' nenrav o slav nim'..........17 — 66. A. Obshdya zamѣchanіya, str. 17—20. B. Bopros' o kreschenіi, sovershennom' v' nepravoslavnikh' obsche-stvakh', str. 20—38. V. O rukopodozhenіi, str. 38—49. G. O smѣshannikh' brakakh', str. 49—58. D. O reli-gіoznom' obschenіi voobsche, str. 58—66. Glava II. Otnoshenіe russkoj tserkovnoj i gosudarstvennoj vlasti k' inovѣrdam'............67—145. I. Kratkіj istoricheskіj ocherk' polozhenіya inovѣr-tsev' na Rusi.............67—95. II. O religіoznom' obschenіi pravoslavnikh' s' ino-vѣrtsami...............96—145. A. Kreschenіe, str. 96—114. B. Rukopolozhenіe, str. 115—119. V. Brak', str. 120—132. G. Religіoz-noe obschenіe, str. 133—145. Glava III. Polozhenіe nepravoslavnikh' khristіan' po dѣj- stvuyuschemu russkomu zakonodatel'stvu . . . 146 — 184. Zaklyuchenіe....................185—194. Alfavitnij ukazatel'.............195—202.