Encuadernación Семенов Н.П. Наше дворянство: Положение дворянства в России до и после освобождения крестьян в 1861 году
Id: 197586
12.9 EUR

Наше дворянство:
Положение дворянства в России до и после освобождения крестьян в 1861 году Изд. 2

URSS. 112 pp. (Russian). ISBN 978-5-9710-2006-6.
  • Rústica

Resumen del libro

Книга рекомендуется историкам, обществоведам, политологам, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей России и закономерностями общественного развития. (Información más detallada)


Oglavlenie

Oglavlenie

OGLAVLENІE. I. Dvoryanstvo do osvobozkdѳnіya krest'yan' v' 1861 g. Vstuplenіe......................... i Istoricheskaya spravka o dvoryanotvѣ. Dvoryanstvo s' epokhi Petra I do tsarstvovanіya Imperatora Aleksandra II..... 2 Ploschad' dvoryanskago zemdevladѣnіya............. yu Znachenіe rusonago dvoryanstva, O soslovіyakh' v' monarkhiche-skom' pravlenіj. Nevozmozhnost' zamѣnit' pomѣstnoe dvoryanstvo. Kapitalizmu demokratіya i poslѣdstvіya vladichestva kapitala. Protivovѣs' kapitalizmu — krest'yanskoe i dvoryanskoe zemlevladѣnіe........................... 13 Vit' i kharakteristika dvoryanstva poslѣ zhalovannoj dvoryanstvu gramoti 1785 g. do osvoboyadenіya krest'yan' v' 1861 g. Tsvѣtushee sostoyanіe dvoryanstva. Otnoshenіe dvoryan' k' zemlѣ i znachenіe dvoryanskago zemlevladѣnіya. Sposobi obezpechenіya na-slѣdnikov' dvoryanskimi imѣnіyami. Zanyatіe dvoryan' torgovleyu i promislami. Znachenіe dvoryanstva kak' sluzhilago soslovіya: uѣzdnaya i obschestvennaya sluzhba i uchastіe v' sudѣ i admini-stratsіi; voennaya sluzhba. Kul'turnoe znachenіe pomѣstnago dvoryanstva............................ 20 II. Dvoryanstvo posdѣ osvoboevdѳnіya krest'yan'. Razstrojstvo dvoryanskago zemdevladѣnіya i pozemel'nij vredit'. Osvobozhdenіe krest'yan'. Zhertvi dvoryan' pri osvobozh-denіi krest'yan'. Poteri dvoryanstva pri uprazdnenіi gosudar-stvennikh' ustanovlenіj pozemel'nago kredita i pri vikupnoj operatsіj. Uchrezhdenіe chastnago bezkontrol'nago kredita. Svѣ-dѣnіya o zadolzhennosti dvoryan' v' 1859 i godakh'. Osno- vanіya ustrojstva pozemel'nago kredita, udovletvoryayuschago po-trebnostyam' zemlevladѣnіya. Ustrojstvo kredita prezhnej Sokhrannoj Kazni pri Opekunskikh' Sovѣtakh'. Sravnenіe s' nim' zamѣnivshago ego chastnago pozemel'nago kredita. Neobkhodimost' otdѣlenіya pozemel'nago kredita ot' birzhevago i kommerche- IV skago. Otnoshenie kapitalizma k' takomu nezavisimomu ot' spekulyatsіj kreditu. Pravo zemlevladѣnіya na osoboe pokrovitel'stvo so storoni pravitel'stva, preimuschestvenno pred' torgovleyu i promishlennost'yu.................. 32 Reformi v' tsarstvovanіe Imperatora Aleksandra II po otnoshenіyu ikh' k' dvoryanskomu soslovіyu. Stremleniya k' urav-nenіyu soslovnikh' razlichіj. Bezsoslovniya zemskіya i gorodskіya uchrezhdenіya 1864 i 1870 g. Raznochintsi. Intelligentsіya. Mirovie Sud'i. Zemskaya politsіya. Bezsoslovnaya voinskaya povinnost' 1874 g. Predvoditeli dvoryanstva................ 51 Nѣri, prnnyatiya v' otnoshѳnіn dvoryanstva v' tsarotvovanіe Imperatora Aleksandr» Sh. Visochajshіj reskript' dvoryanstvu v' stolѣtіe dvoryanskoj gramoti, 21 Aprѣlya 1885 g. Uchrezhdenіe Gosudarstvennago Dvoryanskago Banka. Uchrezhdenіe zemskikh' nachal'nikov'..................... 6a Gosudarstvennij Krѳot'yanskіj Vank' n predostavlenie emu prava skupat' dvoryanskіya zemli, dlya prodazhi ikh' krѳst'yanam' 65 Vzglyad' na zemlyu i zѳmlevdadѣnіe v' Rossіn. Kommercheskіj vzglyad' na zemlyu. Mobilizatsіya zemli. Svѣdѣnіya o perekhodѣ iz' ruk' v' ruki zemel'noj sobstvennosti v' Rossіi za 1893 g. 71 III. O mѣrakh' k' uprochѳnіyu dvoryanskago zѳmlѳvyaa-dѣnіya i poddѳrzhakіyu gosudarstvennago znachѳnіya dvoryanskago soslovіya. Zapovѣdniya nmѣnіya. Maіorati, zapovѣdniya i rodoviya imѣnіya 76 Dvoryayaskіya kassi vzanmoposchn................ 82 O mѣrakh' k'uprochѳnіyu dvoryanskago zemdevdadѣnіya n gosudarstvennago znachѳnіya dvoryanstva. Ustrojstvo gosudarstvennago po-zemel'nago kredita. Dozvolenіe otchuzhdat' dvoryanskіya imѣnіya tol'ko potomstvennim' dvoryanam'. Vimorochniya dvoryanskіya imѣnіya. Obmѣn' chastej dvoryanskikh' imѣnіj. Zemel'nij tsenz' dlya uchastіya dvoryan' v' mѣstnom' upravlenіj. Ustanovlenіe predѣla drobimosti dvoryanskikh' imѣnіj. Vozrazhenіya protiv' mnimago obeztsѣnenіya dvoryanskikh' imѣnіj. Pravitel'stvennaya administratsіya dvoryanskikh' imѣnіj.............. 85 IV. Zaklyuchѳnіѳ 97