Encuadernación Scheglov Andrej // Щеглов А.Д. Från 'Mäster Adam' till 'Mäster Olof': Studier i svensk ideologi och historieskrivning fram till 1500-talet // От «Местера Адама» к «Местеру Улофу»: Исследования шведской идеологии и историографии вплоть до XVI века. (По-шведски. In Swedish)
Id: 175645
12.9 EUR

Från "Mäster Adam" till "Mäster Olof":
Studier i svensk ideologi och historieskrivning fram till 1500-talet // От «Местера Адама» к «Местеру Улофу»: Исследования шведской идеологии и историографии вплоть до XVI века. (По-шведски. In Swedish)

URSS. 80 pp. (Swedish). ISBN 978-5-396-00538-9.
Papel offset blanco
  • Rústica

Resumen del libro

I denna bok ingår essäer som handlar om Sveriges politiska idéer och historieskrivning under medeltiden. Författaren tar upp följande ämnen: bilden av Ryssland och ryssar i medeltida svenska källor, förhållandet mellan Adam av Bremens och Ericus Olais krönikor, tillkomsten av s.k. Örjansvisan som citeras i Sturekrönikan, samt kung Magnus Erikssons bild i de medeltida källorna och i Olaus Petris krönika.

För historiker, filologer och alla som intresserar... (Información más detallada)


Innehåll
Inledning
Bilden av Ryssland och ryssar i svenska källor fram till 1500-talet
 1. Källorna till vikingatid
 2. Källorna från medeltide
 3. 1500-talets källo
Ericus Olai och Adam av Bremen
 1. Synen på förhållandet mellan Adam av Bremens och Ericus Olais historiska ver
 2. Beskrivningen av Uppsala temp
 3. Historien om hednaprästens botand
Sturekrönikans ”Örjansvisa”
”Såsom han hade itt skröpeligit liffuerne…”
 I. De medeltida källorna om Magnus Eriksson
 II. Bilden av Magnus Eriksson i Olaus Petris krönika
Om författaren

Inledning

Under de senaste åren har jag ägnat mig åt ett spännande och krävande uppdrag: att översätta Olaus Petris gedigna skrift En svensk krönika till ryska och att kommentera denna översättning.

I några avseenden har detta uppdrag varit unikt. Det handlar nämligen om den allra första översättningen av Olaus Petris krönika till något modernt språk, och om den första utgåvan av denna krönika som är försedd med en ordentlig kommentar. De svenska utgåvorna av skriften, som verkställdes av G.E. Klemming och J. Sahlgren, har intressanta och nyttiga tillägg, men någon kommentar i ordets egentliga mening har de inte. Så fick jag alltså beträda jungfrulig mark.

Därför läste jag andra historiska källor från svensk medeltid och 1500-tal – särskilt de krönikor som hade skrivits av Olaus Petris föregångare och samtida historiker. Så småningom stod det klart att det jag hade att säga inte bara borde intressera de ryska läsarna, utan även de nordiska specialisterna. Så tillkom denna samling av essäer som berör olika problem inom Sveriges ideologi, politik, kyrka och historieskrivning under medeltiden och Gustav Vasas tid.


Om författaren

Andrej Scheglov var född år 1969. Han studerade vid Moskva universitet och vid Institutet för allmän historia i Moskva. År 1999 blev han anställd som forskare. Han undervisade också i Sveriges historia vid Rysk-svenska studiecentret.

Scheglov har ägnat sig åt Sveriges medeltid och femtonhundratal. År 2002 trycktes hans översättning av Engelbrektskrönikan. År 2007 publicerades antologin ”Sverige och svenskar i medeltida urkunder” där Scheglov har deltagit som redaktör, översättare och författare. Ett år senare trycktes Scheglovs monografi ”Västerås riksdag 1527 och reformationens början i Sverige”. Scheglov har även gjort en rysk översättning av Olaus Petris arbete En Svensk krönika. Översättningen blev tryckt år 2012.

Scheglov har publicerat en rad uppsatser rörande unionstidens och reformationens historia. Som författare till kapitel och artiklar i nordisk historia har han lämnat bidrag till kurslitteratur och uppslagsverk. Han har även hållit föreläsningar i Stockholm och Uppsala. År 2009 blev han kallat till utländsk ledamot i Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia.


Página