Encuadernación -- INTERNATIONALE SYMBOLER FOR ELEKTROTEKNISKB BETEGNELSER UTGIT AV DEN INTERNATIONALE ELEKTROTEKXISKE KOMMISSION NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
Id: 150816

INTERNATIONALE SYMBOLER FOR ELEKTROTEKNISKB BETEGNELSER UTGIT AV DEN INTERNATIONALE ELEKTROTEKXISKE KOMMISSION NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

30 pp. (English).

Resumen del libro

30с.

INTERNATIONALE "   SYMBOLER ^

FOR

ELEKTROTEKNISKB BETEGNELSER

UTGIT AV

DEN INTERNATIONALE ELEKTROTEKXISKE KOMMISSION NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

VEDTAT:

FORSTE^ DEL BERLIN. . . 1913 ANDEN " NEW YORK 1926

M O R t EN J OHANSENS BOKTRY K K E R I OSLO 19 27