Cover Ростопшин Ю.А. Системный анализ проблемы устойчивого развития
Id: 98808
43.9 EUR

Системный анализ проблемы устойчивого развития. Т.42

URSS. 288 pp. (Russian). ISBN 978-5-397-00851-8.
  • Paperback

Summary

Сборник содержит статьи ученых ИСА РАН и ведущих ученых других российских научных организаций, относящиеся к актуальной проблематике устойчивого развития человеческого общества в современной биосфере. В статьях получили отражение вопросы, связанные с современными тенденциями глобальных и региональных изменений в состоянии окружающей человека среды, со становлением и развитием системной методологии исследований взаимодействия ...(More)природы и общества, с формулировкой целевых ориентаций исследований и развитием модельного инструментария исследований. Представленные в сборнике материалы и результаты рассматривались и обсуждались на научных семинарах ИСА РАН, всероссийских школах-семинарах и научных конференциях, публиковались в научных журналах. Объединение этих трудов является важным этапом, позволяющим существенно продвинуться в системном понимании постановки проблематики устойчивого развития.

Для научных сотрудников, аспирантов и студентов, специалистов в области системных исследований.


Soderzhanie
S. A. Pegov
 Antropogennoe vozdejstvie na biosferu
Yu. A. Rostopshin
 Osnovi sistemnoj metodologii issledovanij ustojchivogo razvitiya
R. A. Perelet
 Sistemnoe upravlenie perekhodom k ustojchivomu razvitiyu
Yu. A. Pikh
 Ekstremal'nie printsipi v sovremennoj matematicheskoj ekologii
V. I. Shvetsov
 Model'nie issledovaniya razvitiya transportnikh struktur aglomeratsii
B. S. Golubev, R. A. Perelet
 Sistemnie indeksi razvitiya: Rossiya i mir
T. M. Smirnova, V. N. Krut'ko
 Razvitie chelovecheskogo potentsiala: tendentsii, problemi monitoringa i upravleniya
R. A. Perelet, V. M. Umivakin, A. V. Shevchuk
 Metodologicheskie osnovi sozdaniya model'nikh vodnikh ob'ektov na stadii strategicheskogo planirovaniya ustojchivogo vodopol'zovaniya
C. G. Smolina
 Prognoz izmenenij morfodinamiki gidroseti Zapadnoj Sibiri vsledstvie global'nogo potepleniya dlya otsenki problem gazovoj otrasli
S. G. Smolina
 Otsenka perspektiv razvitiya rechnogo transporta Rossii na osnove prognoza izmenenij stoka i morfodinamiki gidroseti vsledstvie global'nogo potepleniya klimata
I. P. Glazirina, S. V. Vinnichenko, P. Shtaufermann
 Ispol'zovanie prirodnikh resursov i investitsionnaya aktivnost' regionov: skritie opasnosti na puti diversifikatsii
N. S. Potemkina, V. N. Krut'ko, O. A. Mamikonova
 Pitanie kak faktor ustojchivogo razvitiya
S. Ya. Pak, A. I. Abakumov
 Matematicheskaya model' sezonnoj dinamiki biomass fitoplanktona v morskoj ekosisteme
E. V. Ashikhmina
 Otsenka vidovogo raznoobraziya ikhtiofauni zaliva Petra Velikogo (Yaponskoe more)
Svedeniya ob avtorakh