Cover О.Вакх Гуриев Христос възкръсна от мъртвите. Писма на свещеника от похода 1877-1878 г.
Id: 55993

Христос възкръсна от мъртвите.
Писма на свещеника от похода 1877-1878 г.

196 pp. (Bulgarian). Second-hand. Condition: 4+.
  • Paperback
Формат ок. 80х84 1/16