Cover Семенов В. Уйлдвэрийн цахилгаан тохооромжийг засварладаг залуу цахилгаан монтёрын лавлах // Справочник молодого электромонтера по ремонту электрооборудования промышленных предприятий
Id: 27435
39.9 EUR

Уйлдвэрийн цахилгаан тохооромжийг засварладаг залуу цахилгаан монтёрын лавлах // Справочник молодого электромонтера по ремонту электрооборудования промышленных предприятий

240 pp. (Mongolian).
  • Paperback