Cover Абаза В.А. История Армении
Id: 263980
11.9 EUR

История Армении. Изд. стереотип.

URSS. 136 pp. (Russian). ISBN 978-5-9710-7898-2.
  • Paperback

Summary

Книга рекомендуется историкам, этнологам, студентам и аспирантам исторических факультетов высших учебных заведений, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей Армении и Древнего Востока. (More)


Oglavlenie

Oglavlenie

OGLAVLENІE. Stran. Drevnee opredѣlenіe granits' Armenіn. Eya razdѣlenіe na oblasti. Zamѣchatel'nie goroda............ 1—6 Gori. Vodi Armѳyaіi. Klimat', kachestvo pochvi, pustini 6—10 Estestvennaya proizvoditel'nost'. Zhivotniya, ptitsi, ribi, presmikayuschіyasya i nasѣkomiya. Metalli i minerali . . . 10—14 Proiskhozhdѳeіe armyanskago naroda. Ego yaѳik' i prois- khozhdenіe slova: Lrmengya kak' nazvanіya stran*..... 14—17 Armyanskіe istoriki i literatori. Inostrannie pisateli ob' Armenіi.................. 17—24 Gosudarstvennaya istorіya Armѳnіi. Perіod' I (2107—331 do P. X.). Dinastіya Khajka: Ar-menak', Armais', Amasіya, Gekham', Kharma, Aram', Ara I Prekrasnij. Ryad' pravitelej Armevіi ot' Pareta do Zar-majra. Ryad' pravitelej ot' Pertcha I do Skajordi. Parujr'. Khrach'ya. Ryad' tsarej ne ostavivshikh' po sebѣ osobennikh' slѣdov' v' Armenіi ot' Parnuasa do Eruanda I. Tigran' I. Vakhagn'. Ryad' armyanskikh' tsarej, dannikov' Persіi ot' Aravana do Vakhe..................24—31 Perіod' II (331—149 do P. X.). Upravlenіe Armenіi namѣstnikami Aleksandra Velikago. Mikhran'. Arduard'. Smert' Khranta. Artashes' i Zadrіades', praviteli Armenіi. Vstuplenіe na prestol' Artashesa...........31—34 Perіod' III (149 do P. X —433 po P. X.). Dinastіya Arshakidov': Vakharshak', Arshak' I, Artashes' І Velikіj, Tigran' P, Artavavd', Arsham', Abgar'. Pis'mo Abgara k' I. KhRISTU. Pis'ma Abgara k' Tiverіyu o KhRISGV. Prinyatіe khristіanstva Abgarom', Raedѣlenіe Armevіi mezhdu Ananunom' (Anane) i Sanatrukom'. Ananun' (Anane). Eru-avd' P. Artashes' II. Artavavd' P. Diran' І (Tiran' I). VIII Stran. Tigran' Sh. Vakharsh'. Khosrov' І Velikіj. Votsarenіe Tёr-data P. Khosrov' P Pokr'. Diran' II. Arshak' P. P&p'. Varavdat'. Arshak' Sh i Vakharshak' II. Khosrov' Sh (1-j rav'). Vramshapukh'. Khosrov' III (vo 2-j rav'). Shapukh'. Artashir'.....................34—61 Perіod' IV (433—632). Vremya persidskikh' namѣstni-kov' marz-panov'. Bitva na rѣkѣ Dgmut'. Mir' s' Persі ej. Otpadenіe armyanskoj Tserkvi ot' grecheskoj. Smert' Sёm-bata Bagratuni. Varavtirots', poslѣdnіj marz-pan' .... 61—66 Perіod' V (632—702). Vremya grecheskikh' kuropalatov'. Padenіe Persі i. Ashot' Bagratuni. Poslѣdnіj kuropalat' Sёmbat' Bagratuni.................66—68 Perіod' VI (702—1021). Ostikani damasskikh' khali-fov'. Sozhzhejіe armyanskikh' knyazej. Nivverzhenіѳ Omajadov'. Bagrat' Bagratuni ostikan'. Nashestvіe Buga,. Shekkhi. Ashot' I tsar'. Smert' Ashota I. Smert' Aveshina. Ashot' P. Abbas' II. Ashot' Sh. Sёmbat' II. Kakika I. Vstuplѳnіe na lrestol' Іoannesa. Razdѣl' vlasti mezhdu Іoannesom' i Ashotom' IV Kadch'.................68—79 Perіod' VII (1021—1080). Nashestvіe sel'dzhukov' na Vaspurakan'. Smert' Ashota IV Dvjnskago. Smert' Іoannesa. Mezhdutsarstvіe. Osada Ani. Prevozglashenіe tsarem' Bakiki P. Oodchinenіe Kakiki P. Nashestvіe Togrud'-bega. Ravorenіe g. Ani. Smert' Kakiki karskago...........79—83 Perіod' VIII (1080—1393). Kilikіya. Ruben' I. Vvyatіe Іerusalima krestonostsami. Smert' Konstantina I i Gotfrida Bul'onskago. Toros' I. Leon' I. Іoann' Komnen'. Plѣn' i smert' Leona I. Toros' P. Manuil' Komnen'. Padeyaіe Edessi. Mir'. Melekh'. Ruben' II. Leon' P. Vtoroj krestovij po-khod'. Tiverіadskaya bitva. Tretіj krestovij pokhod'. Vtoroe ivyatіe Antіokhіi. Smert' Leona II. Khetum' I. Leon' Sh. Nashestvіe Bibarsa. Vtoroe napadenіe Bibarsa. Khetum' P. Toros' Sh. Sёmbat' I. Konstantin' II. Tret'e otrechenіe Khetuma P ot' prestola. Leon' IV. Oshin' I. Leon' V. Fi-lipn' VI Valua. Vtorzhѳnіe Melek'-Makhmuda. Mir'. Konstantin' III. Giton'. Konstantin' IV. Leon' VI. Pervoe poyavlѳnіe egintyan'. Vtoroe poyaі^іenіe egiptyan'. Tret'e po-yavlenіe egiptyan'..................83—98 Pereselenіe armyan' i ikh' kolonіj.........98—104 Tserkov'. Apostol' Ѳaddej v' Edessѣ. Smert' apostola Varѳolomeya. Smert' apostola Іudi. Mucheniki Voski. Mucheniki Sukіasіan'. Upravlenіѳ tserkov'yu sv. Grngorіem'. Ni-kejskіj sobor'. Poslanіe Vёrtanesa k' Makarіyu. Tretіj IX Stran. vsedenskіj sobor' v' Efesѣ. Khalkidonskіj sobor'. Vasilisk'. Zenon'. Sobor' Vabkёna. Sobor' Eldri v' Ervrumѣ. Sobor' patrіarkha Іoanna U v' Echmіadzinѣ. Sobor' Zakharіya v' Shi-rakhavanѣ. Raspadenіe tserkvi na Vostochnuyu i Zapadnuyu. So* bor' Nersesa IV v' Khromklѣ. (R um-Kale)» Smert' Nersesa Blagodatnago. Prinyatіe katolichestva galitsejskimi armyanami. Osnovanіe monastirya mkhyataristov'...........104—111 Perevodi svyaschennikh' knig'. Ariyajsnіj perevod' . . 111—115 Mѣstoprebivanіe ariyanskikh' patrіarkhov' i vnѣshnіya otlichіya visshago armyanskago dukhovenstva.......115-117 Kharakter'armyanskago naroda. Razdѣlenіe ego na klassi Armyanskіj yazik'................117—121 Gerbi Armenіi................ 122