Cover Рыбашов М.В., Дудников Е.Е. Градиентные методы решения линейных равенств, неравенств и задач линейного программирования на АВМ
Id: 225519

Градиентные методы решения линейных равенств, неравенств и задач линейного программирования на АВМ

144 pp. (Russian).
  • Paperback

About the author
Dudnikov Evgenij Evgen'evich
Doktor tekhnicheskikh nauk, veduschij nauchnij sotrudnik Instituta problem upravleniya imeni V. A. Trapeznikova RAN (Moskva). Oblast' nauchnikh interesov: sistemnij analiz, issledovanie operatsij, problemi upravleniya promishlennim proizvodstvom.