Cover Демидов П.П. Еврейский вопрос в России
Id: 207724
7.9 EUR

Еврейский вопрос в России. Изд. 2

URSS. 104 pp. (Russian). ISBN 978-5-9710-2905-2.
  • Paperback

Summary

Книга рекомендуется историкам, этнологам, политологам, обществоведам, правоведам, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей национального вопроса. (More)


Oglavlenie

Oglavlenie

OGLAVІENІE. STR. VVVDENІE.................. IV I. Iz' istoricheskago proshlago evreev'........ 1 II. Kratvіj istoricheskіj ocherk' russkago zakonodatel'stva o evreyakh'................. 8 ІP. Dѣjstvuyuschee zakonodatel'stvo o evreyakh'...... 41 IV, Skuchennost' i ekonomicheskoe polozhenіe evreev' v' chertѣ osѣdlosti............. • . • 61 Zaklyuchenіv................. 74 Prilozhenіe................. 85