Cover Красножен М.Е. Иноверцы на Руси: Положение НЕПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН в России
Id: 200100
12.9 EUR

Иноверцы на Руси:
Положение НЕПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН в России Изд. 4

URSS. 208 pp. (Russian). ISBN 978-5-9710-2198-8.
  • Paperback

Summary

Книга рекомендуется историкам, религиоведам, теологам, правоведам, этнологам, обществоведам, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей России. (More)


Oglavlenie

Oglavlenie

Oglavlenіe. Str. Po povodu novago izdanіya............ 7— is. Predislovіe...................t3 і6. Glava I. Otnoshenіe Pravoslavnoj Vostochnoj Tserkvi k' litsam' nenrav o slav nim'..........17 — 66. A. Obshdya zamѣchanіya, str. 17—20. B. Bopros' o kreschenіi, sovershennom' v' nepravoslavnikh' obsche-stvakh', str. 20—38. V. O rukopodozhenіi, str. 38—49. G. O smѣshannikh' brakakh', str. 49—58. D. O reli-gіoznom' obschenіi voobsche, str. 58—66. Glava II. Otnoshenіe russkoj tserkovnoj i gosudarstvennoj vlasti k' inovѣrdam'............67—145. I. Kratkіj istoricheskіj ocherk' polozhenіya inovѣr-tsev' na Rusi.............67—95. II. O religіoznom' obschenіi pravoslavnikh' s' ino-vѣrtsami...............96—145. A. Kreschenіe, str. 96—114. B. Rukopolozhenіe, str. 115—119. V. Brak', str. 120—132. G. Religіoz-noe obschenіe, str. 133—145. Glava III. Polozhenіe nepravoslavnikh' khristіan' po dѣj- stvuyuschemu russkomu zakonodatel'stvu . . . 146 — 184. Zaklyuchenіe....................185—194. Alfavitnij ukazatel'.............195—202.