Cover Фемелиди А.М. Русский нотариат: История нотариата и действующее нотариальное положение 14 апреля 1866 года. Пособие к изучению русского нотариального права
Id: 195478
18.9 EUR

Русский нотариат:
История нотариата и действующее нотариальное положение 14 апреля 1866 года. Пособие к изучению русского нотариального права Изд. 2

URSS. 266 pp. (Russian). ISBN 978-5-9710-1888-9.
White offset paper
  • Hardcover

Summary

Книга рекомендуется историкам, правоведам, социологам, студентам и преподавателям юридических и исторических вузов, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей права. (More)


Oglavlenie

Oglavlenie

Isshorіya potarіata. STR. 1. Notarіat' v' Rimѣ............. Z 2. Tserkovnij notarіat'............ 13 3. Notarіat' v' Srѳdnѳvѣkovoj Evropѣ..... 15 4. Notarіat' v' Srѳdnѳvѣkovoj Italіi..... 22 5. Notarіat' v' Germanіj •.........• 32 6. Notarіat' vo Frantsіj............. 38 7. Notarіat' v' Avstrіya............. 50 8. Istorіya notarіata v' Rossіi.......... 60 ChAST' II. Dejstvuyuschee Notmrіal'noe Polozhenіe. Otdѣl' I. Institut' ml. notarіusov'. 1. Organizatsіya instituta ml. notarіusov' .... 77 2. Prava i obyazannosti notarіusov'....... 82 3. Notarіal'niya knigi ........• 91 4. Nadzor' za dѣyatѳl'nost'yu notarіusov' i ot-vѣtstvennost' ikh'............... 97 5. Krug' dѣjstvіj ml. notarіusov'........103 6. Poryadok' dѣjstvіj ml. notarіusov'......105 7. Nedostatki nashego notarіal'naya zakonodatel'stva v' organizatsіi instituta ml. notarіu-sov' Institut' starsh. notarіusov'. 8. Starshіѳ notarіusi i krug' ikh' dѣjstvіj , . 166 9. Utvѳrzhdenіѳ aktov' i vidacha zalogovikh' svi-dѣtѳl'stv'...................173 Otdѣl' 3, Ispolnyayuschee obyazannosti notarіusov'. 10. Sud'i i uѣzdn. chleni suda..........205 11. Birzhevie notarіusi.............. 209 Otd^l'*. Notarіal'niya izderzhki. 12. Kazenniya poshlini i sbori s' notar. aktov'. 213 13. O voznagrazhdeni notarіusov'.........227 Otdѣl' 5. 14. Notarіal'noe polozhenіѳ v' gubern. Varshav-skago sudebn. okruga i Pribaltіjskikh'