Cover Попков Ю.С., Садовский В.Н., Тищенко В.И. Системные исследования. Методологические проблемы: Ежегодник 2011--2012
Id: 171400
20.9 EUR

Системные исследования.
Методологические проблемы: Ежегодник 2011--2012 Вып.36/2011--2012

URSS. 360 pp. (Russian). ISBN 978-5-9710-0578-0.
White offset paper
  • Hardcover

Summary

Тридцать шестой выпуск ежегодника "Системные исследования" включает статьи по методологическим проблемам системного подхода и его применению для решения конкретных практических задач в разных областях современного знания. Палитра научных разработок, предлагаемых читателю, достаточно широка --- от исследования проблем системной гносеологии до изучения синергетических эффектов в принятии решений, от анализа цивилизационной аксиологии и сосуществования... (More)


Soderzhanie
Sistemnie idei i gipotezi
 V. N. Livshits, S. V. Livshits, T. I. Tischenko, M. P. Frolova.
  Osnovi sistemnogo mishleniya i sistemnogo analiza
 V. N. Leksin.
  Tsivilizatsionno-aksiologicheskij analiz v sistemnoj diagnostike sotsial'no-ekonomicheskikh i politicheskikh protsessov
 E. M. Ruchimskaya.
  Primenenie ponyatij "sistema", "sistemnij podkhod", "upravlenie razvitiem sistemi" k rassmotreniyu razvitiya sootnosheniya mezhdu naukami i otraslyami znaniya
 V. I. Tischenko.
  Stanovlenie sistemnoj paradigmi nauchnogo poznaniya. Stat'ya pervaya. Etap rassmotreniya sistemi kak osobennogo ob'ekta poznaniya
 S. P. Chernozub,  V. N. Sadovskij , D. I. Sergeev.
  Otechestvennaya filosofiya nauki v izdaniyakh "Boston Studies in the Philosophy of Science"
 I. B. Chernisheva.
  Proportsii, otnosheniya i metodi raboti s nimi so vremen Antichnosti do nashikh dnej
Sistemnij analiz razvitiya informatsionnikh tekhnologij
 A. N. Shvetsov.
  Sistemnaya otsenka gotovnosti Rossii k postroeniyu "informatsionnogo obschestva"
 G. L. Smolyan.
  Kiberprostranstvo -- novaya sotsial'no-politicheskaya real'nost'
 V. I. Tischenko.
  Osobennosti stanovleniya "informatsionnogo obschestva" v Rossii
 S. P. Chernozub,  V. N. Sadovskij ,  N. E. Emel'yanov ,  V. V. Kelle , V. I. Tischenko, V. A. Tischenko, I. B. Chernisheva, E. A. Bogomolova, T. V. Nikonova, D. I. Sergeev, N. S. Smirnova.
  O sozdanii informatsionnoj sistemi «Filosofiya i metodologiya nauki v zhurnale „Voprosi filosofii“
Sistemnie issledovaniya problem upravleniya i ekonomiki
 G. V. Rojzenzon.
  Sinergeticheskij effekt v prinyatii reshenij
 I. M. Makarov, A. A. Akhrem, V. Z. Rakhmankulov.
  O gruboj asimptoticheskoj ustojchivosti, integral'noj razdelennosti i gruboj diagonaliziruemosti linejnikh dinamicheskikh sistem
 I. M. Makarov, A. A. Akhrem, V. Z. Rakhmankulov, R. Yu. Filyukov.
  Kategorno-algebraicheskie metodi analiza dannikh
 Yu. N. Ivanov, R. A. Sotnikova, E. S. Volontirets.
 Real'nie protsessi fondoobrazovaniya v teorii optimal'nogo predpriyatiya
 Pamyati Vadima Nikolaevicha Sadovskogo
 Pamyati Eduarda Mikhajlovicha Mirskogo
 Avtori vipuska

Contents
Systemic ideas and hypotheses
 V. N. Livshits, S. V. Livshits, M. P. Frolova.
  Bases of system thinking and system analysis
 V. N. Leksin.
  Civilizational and axiological analysis in system diagnostics of social-economic and political processes
 E. M. Ruchimskaya.
  Application of concepts "system", "a system approach", "management of system development" to consideration of development of a ratio between sciences and knowledge branches
 V. I. Tischenko.
  Formation of the system paradigm of scientific knowledge. Article first Stage of consideration of system as special object of knowledge
 S. P. Chernozub,  V. N. Sadovsky , D. I. Sergeev.
  Russian philosophy of a science in editions "Boston Studies in the Philosophy of Science"
 I. B. Chernysheva.
  Proportions, the relations and work methods with them since antiquity up to now
System analysis of development of information technologies
 A. N. Shvetsov.
  System assessment of readiness of Russia to construction of "information society"
 G. L. Smolyan.
  A cyberspace -- new sociopolitical reality
 V. I. Tischenko.
  Features of formation information society in Russia
 S. P. Chernozub,  V. N. Sadovsky ,  N. E. Emelyanov ,  V. V. Kelle , V. I. Tischenko, V. A. Tischenko, I. B. Chernysheva, E. A. Bogomolova, T. V. Nikonova, D. I. Sergeev, N. S. Smirnova.
  On the creation of the information system "Philosophy and science methodology in journal “Voprosy Philosophii”
Systems research of the problems of management and economics
 G. V. Royzenzon.
  Synergetic effect in decision-making
 I. M. Makarov, A. A. Akhrem, V. Z. Rakhmankulov.
  About rough asymptotic stability, an integral separation and a rough diagonalizibility of linear dynamic systems
 I. M. Makarov, A. A. Akhrem, V. Z. Rakhmankulov, R. Yu. Filyukov.
  Kategical-algebraic methods of the analysis of data
 Yu. N. Ivanov, R. A. Sotnikova, E. S. Volontyrets.
  Actual processes of fondsbolden in the theory of optimal factory
 In memory of Vadim Nikolaevich Sadovskiy
 In memory of Edward Mikhaylovich Mirsky
 Authors of the Issue

About the editors
Popkov Yurij Solomonovich
Akademik RAN, doktor tekhnicheskikh nauk, professor, zasluzhennij deyatel' nauki RF. Glavnij nauchnij sotrudnik Instituta sistemnogo analiza FITs IU RAN, glavnij nauchnij sotrudnik Instituta problem upravleniya RAN, zaveduyuschij kafedroj "Sistemnie issledovaniya" Moskovskogo fiziko-tekhnicheskogo instituta (MFTI), professor kafedri "Nelinejnie dinamicheskie sistemi" fakul'teta vichislitel'noj matematiki i kibernetiki Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta imeni M. V. Lomonosova. Avtor bolee 240 nauchnikh trudov, v tom chisle 15 monografij. Oblast' nauchnikh interesov — stokhasticheskie dinamicheskie sistemi, optimizatsiya, mashinnoe obuchenie, makrosistemnoe modelirovanie.
Tischenko Viktor Ivanovich
Spetsialist v oblasti filosofii nauki i informatsionnikh tekhnologij. Kandidat filosofskikh nauk, zaveduyuschij laboratoriej Instituta sistemnogo analiza RAN. Chlen redkollegii zhurnalov «Trudi Instituta sistemnogo analiza RAN» i «Community Informatics». Avtor 115 nauchnikh rabot, v tom chisle 2 monografij po sistemnomu analizu, innovatsionnomu razvitiyu, virtual'nim soobschestvam. V. I. Tischenko razrabotal metodologiyu issledovaniya setevikh vzaimodejstvij v otkritoj informatsionnoj srede («Informatika soobschestv»); im provedena klassifikatsiya modelej i tekhnologij sozdaniya infrastrukturi kommunikativnogo prostranstva.