Cover Martin H. MODELLPLANSFLYGNING ALLMANNA RAD VID MODELLPLANSBYGGE OCH BYGGNADSBESKRIVNING PA OLIKA MODELLFLYGPLAN
Id: 152889

MODELLPLANSFLYGNING ALLMANNA RAD VID MODELLPLANSBYGGE OCH BYGGNADSBESKRIVNING PA OLIKA MODELLFLYGPLAN

120 pp. (English).

Summary

120с

1934г

MODELLPLANSFLYGNING

ALLMÄNNA RÄD VID MODELLPLANSBYGGE OCH BYGGNADSBESKRIVNING PÄ OLIKA MODELLFLYGPLAN

AV

£t HARALD MARTIN

ANDRA UPPLAGAN

MED Sä ILLUSTHATIOSUn

C. E.

STOCKHOLM FR1TZES BOKFÖHLAGS AKTIEBOLAG