Cover V.F.Brahtz BEJTSEBOGEN VEJLEDNING I  PRAKTISK BEJTSNING AF TRAE
Id: 152770

BEJTSEBOGEN VEJLEDNING I PRAKTISK BEJTSNING AF TRAE

168 pp. (English).

Summary

168с

1936г

(0 höh

BEJTSEBOGEN

VEJLEDNING I J\/&j ,

PRAKTISK BEJTSNING AF TR.E

UDARBEJDET AF

V£RKF0RER FR. BRAHTZ

FAGL/ERER OG KONSULENT VED TEKNOLOGISK INSTITUT

AFSNIT: BEJTSEKEMI UDARBEJDET AF LABORATORIEFORSTANDER J. S. AABYE

TEKNOLOGISK INSTITUTS FORLAG

TRYKT HÖS NIELSEN & I.YDICHE (AXEL SIMMELKI.'ER)

K0BENHAVN 1936