Cover -- MAPA KROLESTWA POLSKIEGO. z oznaczeniem miast, osad, wsi, komor, kolei, drog bitych, traktow pocztowych i rzek DLA UZYTKU ROLNICTWA, HANDLU PRZEMYSLU I TURYZMU
Id: 152448

MAPA KROLESTWA POLSKIEGO.
z oznaczeniem miast, osad, wsi, komor, kolei, drog bitych, traktow pocztowych i rzek DLA UZYTKU ROLNICTWA, HANDLU PRZEMYSLU I TURYZMU

72 pp. (Polish).

Summary

72с

I WA 3K3.|

1364

MAP"

KROLESTWA P0LSK1EC.0

z öznaczeniem miast, osad, wsi, komör, kolei, drög bitych, traktöw pocztowych i rzek

DLA U2YTKU

ROLNICTWA, HANDLfJ^1 PRZEMYSLU I TURYZM&

WYDANIE TOWARZYSTWA AUTOMOBILISTÖW

KR(SjEs|n

WA POLSKIEGÖ

OPRACOWAt RZ NAAKE-NAK^SKI.

RTE ROUTINE DU ROYAÜME DE POLOGNE

c indication des villen bourgs, villages, voies ^f^rees, chaussees, routes postales et fleuves

A ...(More)l'USAGE DE l'AGRICULTURE, DU COMMERCE, s DE riNDÜSTRIE ET DU TOURISME. s

EDJT/o'n DE l'AUTOMOBILE CLUB DE POLOGNE.

LIT. TOW.AKC. 3- ORGELBRANDA S°  WARSZAWA.