Cover -- PODRECZNIK BUDOWNICTWA PRZECIWLOTNICZEGO
Id: 151771

PODRECZNIK BUDOWNICTWA PRZECIWLOTNICZEGO

208 pp. (Czech).

Summary

208с

iii-Nft 3K3. _________1

Inz. KAZIMIERZ BIESIEKIERSKI

PODR^CZNIK BUDOWNICTWA PRZECIWLOTNICZEGO

NAKtADEM ZARZ/\DU GLÖWNEGO LIGI OBRONY POWIETRZNEJ I PRZECIWGAZOWEJ WARSZAWA 1937