Cover -- WYMIAROW ANIE KONSTRUKCJI STALOWYGH HOWE METODY
Id: 151632

WYMIAROW ANIE KONSTRUKCJI STALOWYGH HOWE METODY

320 pp. (English).

Summary

320с

1956гprof, dl inz. JE RH MUTERMILCH prof, dr inz. EOGEKIOSZ OLSZEWSKI kamt, nauk inz. MIECZTSUW tUBINSKI

WYMIAROW AN IE KONSTRUKGJI STALOWYGH

HOWE M E TO D Y

«4.043.624.94.539.4

WIDAWNICTWO «Bü DOWN KT WO i ARCHITEKTUR*