Cover Hultgren A. Nagra iakttaofelser vid undersokning av strukturen hos 1, proc. kolstalsgot
Id: 150748

Nagra iakttaofelser vid undersokning av strukturen hos 1, proc.
kolstalsgot

146 pp. (English).

Summary

146с.

Nagra iakttaofelser vid undersoknine-av strukturen hos 1,ю proc. kolstalsgot

AV

Bergsingenior A. HULTGREN och

Fil. Kand. G. PHRAGMEN.

Foredragct holls av den forstnfimndc.

i'k' x'ak.mlAxdska i;er(,s.m.\\xa-korexixi.kxs .\xx.\i.i-:r, arc. 11,32