Обложка Васильев Н.А. Лекции по психологии
Id: 214771
406 руб.

Лекции по психологии. Изд. 3

URSS. 2016. 232 с. ISBN 978-5-9710-3396-7.
Книга напечатана по дореволюционным правилам орфографии русского языка (репринтное воспроизведение издания).

Аннотация

Книга рекомендуется психологам, философам, педагогам, студентам и аспирантам соответствующих специальностей, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами психологии.


Содержание

Содержание

СОДЕРЖАНІЕ Общая психологія. Лекція І. Что такое психологія?........... З Лекція II. Объ основныхъ принципахъ и понятіяхъ психологіи................... 15 Лекція III............................ 21 Лекція IV. Объ основныхъ фактахъ или законахъ сознанія...................29 Лекція V* Сила памяти и цѣлѳстрѳиитѳльнооти. .................. 37 Лекція VI. Система психологіи. Психологія Джемса.......................45 Лекція VII. Бэнъ . Бунд тъ . Авенаріусъ.....52 Лекція VIIIиіх. Рефлѳксъ и автоматичеокія дѣйс т в ія нервной сис темы. ...............61 Лекція X. Локализація функцій мозга......70 Лекція XI. Мозгъ, какъ цѣлое.............81 Лекція XII • Законы эволюціи..............86 Лекція XIII. Эволюція психики. Психологія животныхъ....................90 Лекція XIV. Вопросъ о чужомъ сознаніи. Теорія автоматизма......................96 Лекцій XV и XVI. Вопросъ о психикѣ прос тѣйшихъ и рас теній...................103 — 226 — Частная психологія. Лекція VXII. Ощущѳнія...................121 Лекція XVIII. Олуховыя ощущенія..........128 Лекція XIX . Зрѣкіе......................131 Лекція XX• Внутреннія ощущѳнія . Законъ „специфической енергій11..........133 Лекція XXI. Законъ Вебера—Фехнера.......135 Лекція XXII. Вооросъ о пространотвѣ въ новой философіи......................141 Лекція XXIII. Эмпирическія теорій проис-хожденія пространственныхъ представленій . . 147 Лекція XXIV. Нативизиъ. Оцѣнка теорій. ... 158 Лекція XXV. Что такое пространство?......164 Лекція XXVI. Разборъ теорій относительно воспріятія внѣшняго міра................167 Лекція XXVII. Иллюзіи, поевдогаллюци націй и галлюцинаціи.....................174 Лекція XXVIII. Ассоціація идей...........183 Лекція XXIX. Прогрессивное и консервативное течѳніѳ мыслей....................189 Лекція XXX. О памяти.....................197 Лекція XXXI. Разстройства памяти.........209 Приложеніе. Объ отношеніи между душой и тѣломъ. . . 216