Обложка Азизян И.А., Адаскина Н.Л. (ред.). Архитектура и культура. Сб. н. тр
Id: 195366

Архитектура и культура.
Сб. н. тр

1991. 234 с. ISBN .
  • Мягкая обложка