Обложка Билаш М. Русские обычаи и обряды. Предлог. Ruske sege in navade. Predlog. Билингва: русский и словенский языки.
Id: 187585
2128 руб.

Русские обычаи и обряды.
Предлог. Ruske sege in navade. Predlog. Билингва: русский и словенский языки. +CD

2013. 40 с. ISBN 978-961-92670-8-0. Полный цвет; мелованная бумага.
  • Твердый переплет

Аннотация

Перед вами первое пособие по страноведению для изучающих русский язык в Словении.

Данное пособие представляет собой маленькое окно, через которое вы сможете познакомиться с жизнью русского народа, заглянуть в прошлое и настоящее России. Адаптированные ознакомительные рассказы по страноведению с элементами русской грамматики помогут вам в изучении русского языка, познакомят вас с новой лексикой и незнакомыми вам понятиями....(Подробнее) Именно поэтому сборник рассказов о русской жизни написан на русском и словенском языках: для лучшего усвоения лексических форм и расширения словарного запаса. Прочитав истории, вы сможете сравнить жизнь россиян с жизнью своего народа, что поможет вам сделать первые шаги на пути взаимопонимания и межкультурного диалога.

В четвертой книге сборника «Рассказы о русской жизни» мы выделили в тексте предлоги и представили с вопросами падежей. Перевели на словенский язык.

Послушайте диск. Обращайте внимание на правильное произношение слов и ударения. Прочитайте текст вслух самостоятельно.


Иллюстрации в книгеАннотация на словенском языке

Ruske pripovedke vam bodo s prvinami ruske slovnice, prilagojenimi posameznim učnim ravnem, pomagale pri učenju ruščine ter vas seznanile z novim besediščem in novimi pojmi. Prav zaradi čim učinkovitejšega osvajanja besednih oblik in širjenja besednega zaklada je zbirka pripovedk o ruskem življenju napisana v ruščini in slovenščini. Ob branju lahko primerjate življenje Rusov z življenjem svojega naroda in tako naredite prve korake po poti medsebojnega razumevanja in medkulturnega dialoga.

Četrta knjiga iz zbirke Pripovedke o ruskem življenju z naslovom Ruske šege in navade vas popelje skozi letne praznike. Začne se s praznovanjem božičnih praznikov in konča s predstavitvijo tradicionalnega praznovanja ruske svatbe. Seznani pa vas tudi z najpomembnejšim poletnim praznovanjem, s praznikom Ivana Kupala. »Noč s 6. na 7. julij velja za najbolj čarobno. V njej naj ne bi nihče spal. Po ljudskem verovanju na to noč cveti praprot, drevesa se lahko prestavljajo z enega kraja na drugega, živali se lahko pogovarjajo, zeli in rosa pa se napolnijo z zdravilno močjo ...«

Četrta knjiga je posvečena ruskim PREDLOGOM. V slovarju je predlog predstavljen z vprašalnico sklona, s katerim se uporablja. Tako lahko hitreje ugotovite, da nas lahko predlogi pri učenju ruščine zavedejo, ker mislimo, da je vse tako kot v slovenščini, pa čeprav pogosto ni.

Tudi četrta knjiga je opremljena z zgoščenko z ruskim besedilom, ki ga bere naravni govorec ruščine. Bodite pozorni na pravilno izgovorjavo besed in naglase. Priporočamo vam, da besedilo preberete tudi samostojno na glas.


Об авторах (на словенском языке)

Maryna Bilash je diplomirana pedagoginja, predavateljica ruščine v jezikovni šoli Linguarus, d. o. o. in hkrati ustanoviteljica te šole v Ljubljani, avtorica številnih priročnikov za učenje poslovnega ruskega jezika ter številnih tem za elektronsko učenje ruskega jezika in ruske književnosti v gimnaziji. Je tudi koordinatorka Evropskega projekta Sputnik za Slovenijo v okviru programa Grundtvig učna partnerstva (2009 - 2011) ter voditeljica številnih tečajev poslovnega ruskega jezika za podjetja in posameznike.

Valentina Taksheieva je profesorica ruskega jezika in ruske književnosti v pokoju. Svojo pedagoško kariero je začela kot učiteljica v začetnih razredih osnovne šole, po pridobitvi dodatne izobrazbe pa je več kot 30 let posvetila delu na srednjih šolah Rusije in Ukrajine. Pot jo je iz Arhangelska zanesla tudi v Slovenijo in s svojim poznavanjem tradicije in navad svojega naroda je obogatila tudi zbirko Pripovedke o ruskem življenju.


Об авторах (на русском языке)

Марина Билаш – дипломированный педагог, преподаватель русского языка в языковой школе Linguarus, d. o. o. из Любляны (Словения) и одновременно основатель этой школы, а также автор многочисленных пособий для изучения делового русского языка и большого количества материалов для изучения русского языка и русской литературы в гимназиях. В рамках своей деятельности она руководила Европейским проектом «Спутник» в Словении по программе Grundtvig учебные партнерства (2009–2011) и является руководителем многочисленных курсов делового русского языка для компаний и частных лиц.

Валентина Такшеева – профессор русского языка и литературы на пенсии. Свою педагогическую деятельность она начала в качестве учительницы начальных классов основной школы. После получения дополнительного образования она более 30 лет посвятила работе в средних школах России и Украины. Жизненный путь привел ее из Архангельска в Словению, где она привнесла в сборник Рассказы о русской жизни свои знания о традициях и обычаях русского народа.