Обложка Билаш М. Кладовые русских лесов. Имя прилагательное. Ruski gozdni zakladi. Pridevnik. Билингва: русский и словенский языки.
Id: 187584
1822 руб.

Кладовые русских лесов.
Имя прилагательное. Ruski gozdni zakladi. Pridevnik. Билингва: русский и словенский языки. +CD

2013. 40 с. ISBN 978-961-93540-3-2. Полный цвет; мелованная бумага.
  • Твердый переплет

Аннотация

Перед вами первое пособие по страноведению для изучающих русский язык в Словении.

Данное пособие представляет собой маленькое окно, через которое вы сможете познакомиться с жизнью русского народа, заглянуть в прошлое и настоящее России. Адаптированные ознакомительные рассказы по страноведению с элементами русской грамматики помогут вам в изучении русского языка, познакомят вас с новой лексикой и незнакомыми вам понятиями.... (Подробнее)


Аннотация на словенском языке

Ruske pripovedke vam bodo s prvinami ruske slovnice, prilagojenimi posameznim učnim ravnem, pomagale pri učenju ruščine ter vas seznanile z novim besediščem in novimi pojmi. Prav zaradi čim učinkovitejšega osvajanja besednih oblik in širjenja besednega zaklada je zbirka pripovedk o ruskem življenju napisana v ruščini in slovenščini. Ob branju lahko primerjate življenje Rusov z življenjem svojega naroda in tako naredite prve korake po poti medsebojnega razumevanja in medkulturnega dialoga.

V treti knjigi zbirke Pripovedke o ruskem življenju z naslovom Ruski gozdni zakladi govorimo o številnih ruskih poslasticah. Gobe in jagodičevje so v vsakdanjiku ruskih ljudi zelo pomembni. Tudi zaradi svojega zdravilnega delovanja, ki ga seveda nismo mogli spregledati. Kot tudi ne nekaterih jedi s praznične ruske mize.

Tretja knjiga je posvečena PRIDEVNIKOM. Zato smo poudarili pridevnike v besedilu in jih prevedli v slovenščino. Poznavanje pridevnikov bo razširilo vaš besedni zaklad in naredilo vaše besedišče zanimivejše.

Knjigi je priložena zgoščenka z ruskim besedilom, ki ga bere naravni govorec. Tako lahko slišite pravilno izgovorjavo besed in pravilne naglase. Priporočamo vam, da besedilo preberete tudi samostojno na glas.


Об авторах (на словенском языке)

Maryna Bilash je diplomirana pedagoginja, predavateljica ruščine v jezikovni šoli Linguarus, d. o. o. in hkrati ustanoviteljica te šole v Ljubljani, avtorica številnih priročnikov za učenje poslovnega ruskega jezika ter številnih tem za elektronsko učenje ruskega jezika in ruske književnosti v gimnaziji. Je tudi koordinatorka Evropskega projekta Sputnik za Slovenijo v okviru programa Grundtvig učna partnerstva (2009 - 2011) ter voditeljica številnih tečajev poslovnega ruskega jezika za podjetja in posameznike.

Valentina Taksheieva je profesorica ruskega jezika in ruske književnosti v pokoju. Svojo pedagoško kariero je začela kot učiteljica v začetnih razredih osnovne šole, po pridobitvi dodatne izobrazbe pa je več kot 30 let posvetila delu na srednjih šolah Rusije in Ukrajine. Pot jo je iz Arhangelska zanesla tudi v Slovenijo in s svojim poznavanjem tradicije in navad svojega naroda je obogatila tudi zbirko Pripovedke o ruskem življenju.


Об авторах (на русском языке)

Марина Билаш – дипломированный педагог, преподаватель русского языка в языковой школе Linguarus, d. o. o. из Любляны (Словения) и одновременно основатель этой школы, а также автор многочисленных пособий для изучения делового русского языка и большого количества материалов для изучения русского языка и русской литературы в гимназиях. В рамках своей деятельности она руководила Европейским проектом «Спутник» в Словении по программе Grundtvig учебные партнерства (2009–2011) и является руководителем многочисленных курсов делового русского языка для компаний и частных лиц.

Валентина Такшеева – профессор русского языка и литературы на пенсии. Свою педагогическую деятельность она начала в качестве учительницы начальных классов основной школы. После получения дополнительного образования она более 30 лет посвятила работе в средних школах России и Украины. Жизненный путь привел ее из Архангельска в Словению, где она привнесла в сборник Рассказы о русской жизни свои знания о традициях и обычаях русского народа.