Обложка -- Статистический справочник 1985
Id: 134460

Статистический справочник 1985

1985.

Аннотация

КОМИТЕТ ЗА СОЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ISSN 0204-4889

СТАТИСТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

1985

СОФИЯ, 1985