Обложка Fedorov V.I., Shilov P.I. Engineering surveying
Id: 9305
125 EUR

Engineering surveying.

364 с. (English).
  • Твердый переплет
Nedra, 1982. Trad.: Kuznetsov V.V.