Обложка Akhnazarova S., Kafarov V. Experiment optimization in chemistry and chemical engineering
Id: 9061
79.9 EUR

Experiment optimization in chemistry and chemical engineering.

312 с. (English).
  • Твердый переплет