LIBROS EN LENGUAS EUROPEAS


 
Encuadernación Гуревич Л.Э., Чернин А.Д. Введение в космогонию. Происхождение крупномасштабной структуры вселенной
Id: 21837
 
Libros usados. 19.9 EUR

Введение в космогонию. Происхождение крупномасштабной структуры вселенной

384 pp. (Russian). Cartoné.

El autor
Chernin Artur Davidovich
Doktor fiziko-matematicheskikh nauk, professor Gosudarstvennogo astronomicheskogo instituta im. P. K. Shternberga Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta. Oblast' issledovanij — teoreticheskaya astrofizika i kosmologiya. Avtor (soavtor) bolee 200 nauchnikh statej i 7 knig, vishedshikh na russkom, anglijskom, ispanskom i yaponskom yazikakh; sredi nikh: «Zvezdi i fizika» (M.: URSS), «Kosmologiya i fizicheskij vakuum» (M.: URSS; v soavt. s I. V. Arkhangel'skoj i I. L. Rozentalem), «Aleksandr Aleksandrovich Fridman. Zhizn' i deyatel'nost'» (M.: URSS; v soavt. s E. A. Troppom i V. Ya. Frenkelem), «Cosmology: Foundations and Frontiers» (M.: URSS; with Gene G. Byrd & Mauri J. Valtonen), «Fizika vremeni» (M.: URSS).