Cover Ivchenko G.I., Medvedev Yu.I., Chistyakov A.V. Problems in Mathematical Statistics
Id: 7933
17.9 EUR

Problems in Mathematical Statistics

280 pp. (English). ISBN 5-03-001538-8.