BOOKS IN EUROPEAN LANGUAGES


 
Cover Баженов В.А., Кривенко О.П., Соловей М.О. Нелiнiйне деформування та стiйкость пружних оболонок неоднорiдної структури. // Нелинейные деформирования и стойкость упругих оболочек неоднородной структуры. (In Ukrainian)
Id: 176147
 
59.9 EUR

Нелiнiйне деформування та стiйкость пружних оболонок неоднорiдної структури. // Нелинейные деформирования и стойкость упругих оболочек неоднородной структуры. (In Ukrainian)

316 pp. (Ukrainian). Hardcover. ISBN 978-966-646-097-7.

У монографії висвітлено питання розробки з єдиних методологічних позицій тривимірної теорії термопружності скінченноелементного методу розв'язування статичних задач геометрично нелінійного термопружного деформування, стійкості та закритичної поведінки широкого класу тонких пружних неоднорідних оболонок складної форми та структури. На базі розробленого універсального просторового скінченного елемента з введеними додатковими змінними параметрами побудовано розрахункову модель, що враховує геометричні особливості конструктивних елементів і неоднорідності матеріалу тонкої оболонки (змінність товщини, зломи та гранованість обшивки, ребра, накладки, виїмки, отвори, вставки, багатошарову структуру матеріалу). Виконано чисельне обгрунтування достовірності та точності отримуваних лінійних і нелінійних розв'язків. Розглянуто задачі, на яких досліджені особливості термопружного деформування, втрати стійкості та закритичної поведінки тонких оболонок неоднорідної структури при різних режимах термосилового навантаження.

Призначена для фахівців в галузі будівельної механіки, наукових працівників, інжене-рів-проектувальників, викладачів, аспірантів, а також може бути використана як навчальний посібник магістрами-і студентами вищих технічних навчальних закладів.